MSS Data AB

Ekonomiprogrammet System Bokhållaren

Bokhållaren 6 består av flera moduler som kan kombineras på valfritt sätt. Följande Grundmoduler finns (se vidare Prislista)

Tilläggsmoduler

Alla moduler kan fås i fleranvändarversion.

Klicka här så visar en animation programmets funktioner.

Innehåll:

Användarmiljö
Offert/Fakturamall
Designmodulen
Bokföringsmodulen
Anläggningsregister
Offert/Order/Lager/Fakturering/Kundreskontra
Leverantörsreskontra
Teknisk Information
Skrivare
Dokumentation
 

ANVÄNDARMILJÖ

OFFERT/FAKTURAMALL-MODUL Nyhet

DESIGNMODUL Nyhet!

BOKFÖRINGSMODULEN

ANLÄGGNINGSREGISTER Nyhet!

OFFERT / ORDER / FAKTURERING / KUNDRESKONTRA

LEVERANTÖRSRESKONTRAN

TEKNISK INFORMATION

SKRIVARE

DOKUMENTATION

Åter till början av dokumentet